Archiwum: Listopad 2018

Oświadczenie w sprawie naturalnej retencji terenowej

Nowelizacja przepisów prawa wodnego dopuściła możliwość obliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na podstawie oświadczeń podmiotów zobligowanych do ponoszenia tejże opłaty. Na podstawie wymogów ustawy przygotowaliśmy wzór oświadczenia wraz z interpretacją niektórych pojęć. Mamy nadzieję, że ułatwi on podmiotom zobligowanym wypełnianie danych, a gminom usprawni proces pozyskiwania informacji niezbędnych do obliczania opłat.

Pliki można pobrać tutaj: Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.pdf    Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.docx  lub na stronie internetowej: prawo-wodne.pl

Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy małe kompendium wiedzy na temat naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, według znowelizowanego prawa wodnego. Współpracując z gminami w zakresie geodezji, drogownictwa, gospodarki przestrzennej, melioracji, ochrony środowiska czy szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej, dostrzegamy jakie problemy stwarza rzetelne wywiązanie się z obowiązku naliczania opłat za zmniejszenie retencji terenowej. Sama ustawa reguluje wymogi prawne, co w zestawieniu z aspektami technicznymi dość poważnie komplikuje sprawę. Mamy nadzieję, że uda nam się wyjaśnić kilka kwestii.

Więcej tutaj: Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Nowelizacja ustawy Prawo wodne – zmiany dotyczące naliczania opłat za usługi wodne

Oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo wodne, wprowadziła niewielkie zmiany dotyczące naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji.  Artykuł  552 ust. 2a -2c wprowadzają możliwość ustalania wysokości opłat również na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych oraz określają terminy złożenia takich oświadczeń.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie:  https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html