Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy małe kompendium wiedzy na temat naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, według znowelizowanego prawa wodnego. Współpracując z gminami w zakresie geodezji, drogownictwa, gospodarki przestrzennej, melioracji, ochrony środowiska czy szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej, dostrzegamy jakie problemy stwarza rzetelne wywiązanie się z obowiązku naliczania opłat za zmniejszenie retencji terenowej. Sama ustawa reguluje wymogi prawne, co w zestawieniu z aspektami technicznymi dość poważnie komplikuje sprawę. Mamy nadzieję, że uda nam się wyjaśnić kilka kwestii.

Więcej tutaj: Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej