Klaster

Archiwum: adminklaster

Kontrole okresowe dróg i obiektów mostowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, każdy zarządca drogi jest zobligowany do systematycznego wykonywania kontroli okresowych dróg i obiektów inżynieryjnych. Informację o przeprowadzonej kontroli należy obowiązkowo odnotować w książce drogi lub książce obiektu inżynieryjnego, które zastępują książki obiektów budowlanych. Przeglądy dzielimy na:

 podstawowe  (wykonywane przynajmniej raz w roku)

– rozszerzone  (wykonywane raz na 5 lat)

Zapraszamy do współpracy!!!

Oświadczenie w sprawie naturalnej retencji terenowej

Nowelizacja przepisów prawa wodnego dopuściła możliwość obliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na podstawie oświadczeń podmiotów zobligowanych do ponoszenia tejże opłaty. Na podstawie wymogów ustawy przygotowaliśmy wzór oświadczenia wraz z interpretacją niektórych pojęć. Mamy nadzieję, że ułatwi on podmiotom zobligowanym wypełnianie danych, a gminom usprawni proces pozyskiwania informacji niezbędnych do obliczania opłat.

Pliki można pobrać tutaj: Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.pdf    Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.docx  lub na stronie internetowej: prawo-wodne.pl

Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy małe kompendium wiedzy na temat naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, według znowelizowanego prawa wodnego. Współpracując z gminami w zakresie geodezji, drogownictwa, gospodarki przestrzennej, melioracji, ochrony środowiska czy szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej, dostrzegamy jakie problemy stwarza rzetelne wywiązanie się z obowiązku naliczania opłat za zmniejszenie retencji terenowej. Sama ustawa reguluje wymogi prawne, co w zestawieniu z aspektami technicznymi dość poważnie komplikuje sprawę. Mamy nadzieję, że uda nam się wyjaśnić kilka kwestii.

Więcej tutaj: Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Nowelizacja ustawy Prawo wodne – zmiany dotyczące naliczania opłat za usługi wodne

Oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo wodne, wprowadziła niewielkie zmiany dotyczące naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji.  Artykuł  552 ust. 2a -2c wprowadzają możliwość ustalania wysokości opłat również na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych oraz określają terminy złożenia takich oświadczeń.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie:  https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

 

Nowe Prawo wodne – jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Począwszy od początku roku od kiedy obowiązuje nowe Prawo wodne, zaczęły docierać do nas informacje o problemach jakie maja gminy z prawidłowym naliczeniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Już sama selekcja wstępna nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 i jednocześnie zabudowie przekraczającej 70% jest nie lada problemem, a jeżeli dołożymy do tego obliczenie odpływu rocznego i udziału w retencji zbiorników aby móc prawidłowo zastosować stawkę jednostkową, to robi się z tego poważne wyzwanie.  Postanowiliśmy pochylić się nad problemem i opracowaliśmy system wspomagający cały ten proces. Więcej na ten temat na stronie www.prawo-wodne.pl

 

 

Wakacyjna oferta pracy dla młodych pasjonatów GIS’u!!!

Zatrudnimy na okres wakacyjny uczniów/studentów kierunków: geodezja, budownictwo, drogownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska itp.
Realizujemy kilka ciekawych projektów w powyższych branżach, podczas których zobaczycie z bliska jak TO się robi, a przy okazji zarobicie całkiem przyzwoite pieniądze.
Praca głownie w delegacji na terenie całego kraju, czasem w bardzo malowniczych miejscach.
Zapraszamy do współpracy!!!

Zatrudnimy pracowników

Poszukujemy pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA ds. GIS 
w branżach: drogowej, geodezyjnej, budowlanej, instalacyjnej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

• Pozyskiwanie i obróbka danych przestrzennych
• Opracowanie wyników i ich prezentacja na mapach

Od kandydatów oczekujemy:

• Wykształcenia wyższego: geodezyjnego /budowlanego /
drogowego itp.
• Biegłej znajomości obsługi komputera oraz oprogramowania
specjalistycznego (Qgis, Autocad, C-geo itp.)
• Bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu
• Zaangażowania oraz chęci uczenia się

W zamian oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i
zaangażowania
• Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, poprzez
uczestnictwo w projektach badawczych i rozwojowych
(stała współpraca z uczelnią techniczną)

Zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego klauzurę dotyczącą ochrony danych osobowych.

Wszystkim chętnym bardzo dziękujemy za zainteresowanie oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Przypominamy o konieczności przekazania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad corocznego raportu o sieci dróg publicznych.
Raport zawiera między innymi informacje o: długości i powierzchni dróg (w podziale na rodzaj nawierzchni i klasy), wypadkach, ruchu na drogach, powierzchniach chodników, poboczy, ścieżek rowerowych itp.

Informacje niezbędne do wypełnienia formularza możecie Państwo pozyskać w dwojaki sposób:

1. Przy użyciu posiadanych już systemów do prowadzenia ewidencji dróg, oczywiście pod warunkiem, że są one zasilone aktualnymi danymi.
2. Poprzez wykorzystanie i przetworzenie danych posiadanych w formie analogowej lub/i elektronicznej.

Jeżeli napotkają Państwo trudności  z opracowaniem raportu lub chcielibyście zaktualizować posiadane dane drogowe, prosimy o kontakt z naszą firmą.
Jesteśmy w stanie zebrać i wprowadzić dane do większość używanych w Polsce systemów drogowych.