Klaster

Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy małe kompendium wiedzy na temat naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, według znowelizowanego prawa wodnego. Współpracując z gminami w zakresie geodezji, drogownictwa, gospodarki przestrzennej, melioracji, ochrony środowiska czy szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej, dostrzegamy jakie problemy stwarza rzetelne wywiązanie się z obowiązku naliczania opłat za zmniejszenie retencji terenowej. Sama ustawa reguluje wymogi prawne, co w zestawieniu z aspektami technicznymi dość poważnie komplikuje sprawę. Mamy nadzieję, że uda nam się wyjaśnić kilka kwestii.

Więcej tutaj: Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej