Klaster

O nas

  Firma Klaster powstała w 2010 r. Od początku swojej działalności specjalizujemy się w pomiarach drogowych, a od 2012r wykonujemy również pomiary budynków i budowli. W naszej pracy koncentrujemy się na zastosowaniu najnowszych technologii pomiarowych oraz przedstawieniu wyników w sposób jasny i czytelny. W ramach swojej działalności, realizując ideę klastra, na stałe współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin m.in.:  programistami, projektantami, rzeczoznawcami, szkoleniowcami, biegłymi z dziedziny budownictwa i szacowania nieruchomości. Szeroki dostęp do wiedzy umożliwia oferowanie usług kompleksowych, dzięki czemu nasz Klient otrzymuje gotowe rozwiązania, od doradztwa poprzez szkolenia, opiekę wdrożeniową i powdrożeniową, po opinie i ekspertyzy. Zakres naszej działalności obejmuje:

  • pomiary drogowe oraz wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie drogami
  • pomiary budynków i budowli oraz wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami
  • kontrole okresowe dróg i obiektów mostowych
  • pomiary geodezyjne, numeryczne opracowania map, pozyskiwanie danych do systemów informacji przestrzennej/terenowej
  • opinie i ekspertyzy w zakresie budownictwa, drogownictwa, ochrony środowiska i zarządzania substancjami niebezpiecznymi
  • wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń
  • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, zarządzania substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz wymagań rozporządzenia REACH i CLP

Zapraszamy do współpracy.

Zespół KLASTRA