Klaster

Oświadczenie w sprawie naturalnej retencji terenowej

Nowelizacja przepisów prawa wodnego dopuściła możliwość obliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na podstawie oświadczeń podmiotów zobligowanych do ponoszenia tejże opłaty. Na podstawie wymogów ustawy przygotowaliśmy wzór oświadczenia wraz z interpretacją niektórych pojęć. Mamy nadzieję, że ułatwi on podmiotom zobligowanym wypełnianie danych, a gminom usprawni proces pozyskiwania informacji niezbędnych do obliczania opłat.

Pliki można pobrać tutaj: Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.pdf    Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.docx  lub na stronie internetowej: prawo-wodne.pl