Klaster

Doradztwo i szkolenia

Mając na uwadze ostatnie zmiany i terminy okresów przejściowych, proponujemy Państwu następujące tematy szkoleń:

 • Wymagania prawa ochrony środowiska z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian
 • Praktyczne sposoby sporządzania i składania raportu do KOBIZE
 • Wymagania ustawy o odpadach z uwzględnieniem zmian od 2012 roku
 • Wymagania dla jednostek terytorialnych (gmin) z tytułu nowego obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującymi od stycznia 2012 roku
 • Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników w systemie REACH
 • Sprawdzanie i uzyskanie zgodności przez dalszego użytkownika z kartą charakterystyki i scenariuszem narażenia
 • Nowe wymagania dla odpadów medycznych, weterynaryjnych
 • Nowe wymagania dla odpadów wydobywczych
 • Gospodarowanie substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi zgodnie z rozporządzeniem REACH i CLP
 • Audytowanie wymagań REACH i CLP
 • Audytowanie przepisów prawa ochrony środowiska , ustawy o odpadach i prawa wodnego
 • Wprowadzanie ścieków przemysłowych – jak dostosować się do nowych wymagań- kiedy operat i wniosek na pozwolenie
 • Prawo wodne – wymagania ciążące na podmiotach korzystających ze środowiska (pobór wód i odprowadzanie ścieków)
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Jakie wymagania z punktu widzenia wymagań BHP należy spełnić w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych

 

Jesteśmy również zainteresowani współpracą z firmami szkoleniowymi zarówno w zakresie szkoleń łączonych jak i tych prowadzonych wyłącznie przez naszego trenera. Nasz wykładowca posiada wymagane kwalifikacje poparte świadectwami ukończenia studiów podyplomowych z każdego oferowanego zakresu szkoleń oraz bogate doświadczenie zawodowe jak i doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.