Klaster

Inwentaryzacja mienia komunalnego

Świadczymy usługi dla jednostek samorządów terytorialnych w zakresie inwentaryzacji mienia komunalnego

  • Budynki
  • Nieruchomości zabudowane i niezabudowane
  • Kanalizacja deszczowa
  • Kanalizacja sanitarna
  • Oświetlenie uliczne
  • Zieleń wysoka i niska
  • Parkingi i strefy parkingowe
  • Place
  • Zabytki
  • Obiekty małej architektury