Klaster

Obliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – NOWOŚĆ!!!

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r., która nałożyła na gminy obowiązek obliczania i ściągania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, stworzyliśmy system wspomagający cały ten proces, począwszy od wytypowania nieruchomości spełniających kryteria, poprzez obliczenia kwot i dobór stawek, a na ostatecznej informacji kierowanej do płatnika skończywszy. System oferowany jest jako usługa SaaS, to oznaczy że cała baza danych oraz aplikacja znajdują się w chmurze, a do obsługi wystarczy przeglądarka internetowa z dostępem do sieci.  Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć zasoby przeznaczone na obsługę serwisową oraz zapewnia stały dostęp do aktualnej aplikacji i bazy danych, co jest bardzo ważne głównie w przypadku tego przepisu, gdzie obecne przepisy są niespójne i już zapowiadane są zmiany. Więcej informacji o proponowanym rozwiązaniu znajduje się na stronie https://prawo-wodne.pl

Oprócz dostarczenia narzędzia do obliczania opłat, świadczymy również usługi kompletnej obsługi procesu ich naliczania, na który składają się:

  • wytypowanie nieruchomości spełniających kryteria ustawowe
  • analiza dostępu do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji
  • analiza i kwalifikacja obszarów wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej
  • pomiar powierzchni obszarów utwardzonych
  • pomiar objętości zbiorników retencyjnych
  • pozyskiwanie danych o wielkości opadów rocznych
  • obliczanie udziału w retencji zbiorników retencyjnych i dobór stawki jednostkowej