Klaster

Pomiary budynków

Inwentaryzacja budowlano – architektoniczna stanowi podstawę do projektowania modernizacji i przebudowy istniejących obiektów. Może stanowić również materiał do obliczenia powierzchni użytkowej do celów podatkowych lub wynajmu lokali.

Wykonujemy pomiary wszelkich rodzajów budynków:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
 • Budynki zbiorowego zamieszkania
 • Budynki hoteli
 • Budynki biurowe
 • Budynki handlowo -usługowe
 • Budynki przemysłowe i magazynowe

Ponadto dopełniając powyższy zakres pomiarów, wykonujemy również wycenę nieruchomości:

 • Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Wycena nieruchomości lokalowych
 • Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (gruntów)
 • Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • Wycena nieruchomości komercyjnych
 • Wycena nieruchomości zabytkowych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością