Klaster

Inwentaryzacja dróg i mostów

Inwentaryzacja dróg i obiektów mostowych, stanowi podstawę do założenia i prowadzenia książek dróg i obiektów mostowych, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów tj.:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r w sprawie sposobu  numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582 z dnia 25.04.2005 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r.w sprawie trybu  sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg  publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz.583  z dnia 25.04.2005 r.)

Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych ma na celu uporządkowanie danych o tychże obiektach, a ich książki stanowią swoiste metryki, w których odnotowane są wszelkie informacje. Począwszy od daty powstania, poprzez adnotacje o opracowaniach projektowych, protokołach odbioru robót budowlany, przeglądach okresowych, a na szczegółowych danych technicznych skończywszy. Firma Klaster specjalizuje się w zasilaniu danymi różnych systemów wspomagających zarządzanie drogami, poniżej przedstawiamy przykład jednego z nich.